Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL

Niepodległość jest dla nas największym skarbem, której odzyskanie celebrujemy 11 listopada. Dla naszych przodków była marzeniem oraz najwyższym celem i dążeniem, któremu wszystko było podporządkowane. Niepodległość nie pojawiła się nagle. Nie stanowiła jednorazowego aktu i nie była dziełem jednego człowieka ani jednego pokolenia. Ów pamiętny, symboliczny dzień sprzed 105ciu lat poprzedzała krwawa ofiara powstańców, zesłańców i skazańców. To codzienna walka pod zaborami o zachowanie polskiej tożsamości, kultury, tradycji, historii, mowy i wiary chrześcijańskiej. To 123 lata rozwoju duchowego i umysłowego narodu pozbawionego własnego państwa. To romantyczne zrywy, praca organiczna, krzewienie oświaty i kultury, rozkwit nauki. To generacje realizujące „Testament mój” Słowackiego, „Rotę” Konopnickiej i żyjące wg „Katechizmu polskiego dziecka” Bełzy. To wspólna praca wybitnych jednostek i niezliczonej rzeszy zwykłych ludzi. Każdy dzień pod zaborami to cegiełka budująca fundament pod 1918 rok, aż do pamiętnego i symbolicznego 11 listopada – gdy pragnienie setek tysięcy dusz i serc wreszcie stało się rzeczywistością!

>>> Galeria zdjęć <<<

My współcześnie żyjący jesteśmy zobowiązani pielęgnować i chronić to nasze największe dziedzictwo. Jak kiedyś, musimy każdego dnia starać się, aby nie utracić już więcej Niepodległości. To nasz obowiązek i testament pozostawiony przez poprzednie pokolenia, które swoim poświęceniem na każdym polu tę wolność nam ofiarowały!...

W tym roku po raz kolejny uczciliśmy godnie już 105. rocznicę Święta Niepodległości. Obchody swoją obecnością uświetnili: włodarz Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, zastępca Wójta Gminy Terespol Bogdan Daniluk, ks. Andrzej Żelazo z parafii pw. św. Trójcy w Terespolu, Radna Powiatu Bialskiego Elżbieta Iwaniuk, Komendant PSG w Terespolu Krzysztof Jakimiak, zastępca Komendanta PSG w Bohukałach Rafał Kajka, Dowódca jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Małaszewiczach Szymon Semeniuk, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Terespol, Dyrektor Z.S. im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach Katarzyna Krawczyk, Dyrektor S. P. im. Juliana U. Niemcewicza w Neplach Mariola Borodziuk, Dyrektor Z.S. im. Orła Białego w Kobylanach Paweł Caban oraz Radni i Sołtysi Gminy Terespol. Nie zabrakło także mieszkańców gminy, którzy tłumnie zgromadzili się by celebrować rocznicę tego ważnego wydarzenia.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w Koroszczynie. Liturgię sprawował i kazanie wygłosił ks. Andrzej Żelazo. Po skończonej liturgii pochód przemaszerował pod Pomnik Niepodległości znajdujący się na dawnym cerkwisku. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych ze szkół i OSP Neple, w nostalgicznej oraz listopadowej aurze rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Terespol i Dyrektor Gminnego centrum Kultury w Kobylanach. Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem, przy którym wartę pełnili harcerze. Część oficjalną zakończyło odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Uroczystości przeniosły się do wiejskiej świetlicy w Koroszczynie. W ciepłym i przytulnym wnętrzu zgromadzeni goście oraz mieszkańcy obejrzeli widowisko patriotyczne pt. „Wolność jest w nas” w wykonaniu Białych Aniołów, pod kierownictwem Panów Rafała Barszczewskiego i Artura Chomiuka. Bardzo ciekawe i chwytające za serce przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Kolejnym punktem programu było otwarcie wystawy czasowej „Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu 160. rocznica wybuchu”. Wystawie towarzyszyła interesująca prelekcja o ostatnim romantycznym zrywie na naszych terenach wygłoszona przez regionalistę i pasjonata historii Pana Józefa Dawidziuka. W między czasie zgromadzeni widzowie mogli pokrzepić ciało ciepłą grochówką, bigosem oraz ciepłymi napojami i ciastem. Poczęstunek przygotowały nasze niezawodne Panie z KGW „Stowarzyszenie Kobiet Koroszczyn” oraz KGW Lebiedziew. Po przepysznym jedzeniu uczestnicy mieli mnóstwo energii, by przez ponad półtorej godziny wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie i patriotyczne przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Pan Andrzej Maziejuk. Ostatnie akordy instrumentu obwieściły koniec naszych patriotycznych uroczystości.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i godne celebrowanie Święta Niepodległości w Naszej Gminie! Gorące podziękowania składamy także Paniom z KGW Koroszczyn i Lebiedziew oraz OSP Koroszczyn za pomoc przy organizacji uroczystości!

Kultywujmy pamięć o Tych, którzy wywalczyli wolność Naszej Ojczyzny! Celebrujmy Święto Niepodległości jednocześnie pamiętając, że Niepodległość nie została nam dana raz na zawsze!!!