Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

PAMIĘTAMY O NASZYCH BOHATERACH

Na terenie naszej gminy znajdują się groby i cmentarze wojenne oraz pomniki. To miejsca spoczynku i upamiętnienia naszych bezimiennych Bohaterów, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach opiekuje się tymi obiektami, porządkując je i przyozdabiając z okazji świąt.

>>> Galeria zdjęć <<<

W pięciu miejscowościach są zlokalizowane pochówki polskich żołnierzy, walczących w wojnie polsko – bolszewickiej 1920r. Należeli oni do Grupy Poleskiej (16 pomorska Dywizja Piechoty i XXXI Brygada Piechoty) dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego, broniącej na przełomie lipca i sierpnia 1920r. przyczółka brzeskiego przed 16 armią radziecką i Grupą Mozyrską. W Bohukałach najprawdopodobniej spoczywa dwóch żołnierzy z 63 Toruńskiego Pułku Piechoty. Pułk zajmował rejon Wroblin – Derło, lecz po silnych szturmach wroga 2 sierpnia 1920r. został zmuszony do wycofania się w kierunku rzeki Krzny. Na cmentarzu w Kuzawce i w Samowiczach są pochowani obrońcy z 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. 3 sierpnia 1920r. starli się w zaciętym boju z bolszewikami. Zbiorowa mogiła w Neplach prawdopodobnie zawiera prochy żołnierzy z 64 Grudziądzkiego Pułku Piechoty, którzy brali udział w przeciwnatarciu na oddziały radzieckie w okolicach Nepli 5 sierpnia 1920r. Pułk wcześniej stacjonował na odcinku stacja kolejowa Terespol – Kukuryki. Natomiast cmentarz w Michalkowie stał się miejscem spoczynku górali z 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pułk do 6 sierpnia 1920r. operował na odcinku od Terespola do Dobratycz.

W Lebiedziewie i Małych Małaszewiczach znajdują się pojedyncze groby nieznanych bohaterów poległych we wrześniu 1939r. Na lebiedziewskim cmentarzu prawdopodobnie zostali pochowani żołnierze ze zgrupowania „Brześć”, dowodzonego przez gen. Konstantego Plisowskiego, którzy od 14 do 16 września bronili twierdzy i miasta przed wojskami niemieckimi. Ich heroiczny opór zakończył się opuszczeniem pozycji w nocy 16 września w obliczu klęski i przytłaczających sił nieprzyjaciela. Zaś w mogile w Małaszewiczach Małych może spoczywać żołnierz poległy na Lotnisku w Małaszewiczach, bądź należący do zgrupowania „Brześć”.

Z naszymi poległymi bohaterami związane są także pomniki. Pomnik w Kobylanach upamiętnia bitwę stoczoną w tej miejscowości  6 lutego 1919r. oraz poległych w niej 11 żołnierzy 34 Pułku Piechoty z Białej Podlaskiej, którzy starli się z niemiecką załogą fortu „K” (zgrupowanie Ober Ost). Spoczywają oni na starym cmentarzu w Białej Podlaskiej. Drugi obiekt to tablica na WOC-u w Małaszewiczach. Poświęcona jest 16 żołnierzom zabitym w czasie bombardowania Bazy Lotniczej Małaszewicze przez Luftwaffe w pierwszych dniach września 1939r.

Dbanie o groby, cmentarze i pomniki to wyraz naszego hołdu dla nieznanych Bohaterów, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w walce za wolną Polskę. Pamięć o nich oraz ich czynach nie zaginie w naszej świadomości dopóki my i następne pokolenia będą troszczyć się o te miejsca.