Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert

 

Pierwszego marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i 7 jego najbliższych współpracowników.

>>> Galeria zdjęć <<<

Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień żołnierzy polskiego, powojennego, niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Walcząc z nowym agresorem musieli zmierzyć się z propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandytami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka „Żołnierzy Wyklętych” była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko radzieckiej agresji i polskim władzom komunistycznym, ale też przykładem antykomunistycznej konspiracji zbrojnej. Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Dzięki determinacji  rodzin, towarzyszy walki  i Lidze Republikańskiej, która w 1993r. na Uniwersytecie Warszawskim przygotowała wystawę „Żołnierze Wyklęci-antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r.”

„Ustanowione święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomność postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011r. O wprowadzenie tego święta zabiegał również prezes IPN Janusz Kurtyka.

Od kilku lat społeczność Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach włącza się w gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem podejmowanych działań jest przypomnienie o postaciach i wydarzeniach skazanych na zapomnienie oraz  pogłębianie wiedzy o mało znanych faktach w naszym regionie z działalności tzw. drugiej konspiracji.

Kolejny już raz  ramach obchodów we współpracy z Gminą Terespol i Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach odbył się „V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – Bohaterach Niezłomnych – Przywróćmy ich czyny powszechnej pamięci”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Instytutu Pamięci Narodowej  Oddział w Lublinie.

Uczestnicy konkursu ze szkół Gminy Terespol, mogli przygotować prace w czterech różnych kategoriach: plakat, komiks, praca literacka i prezentacja. Uroczyste podsumowanie konkursu zostało przygotowane przez Gminne Centrum Kultury w Kobylanach i odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury wyłoniła laureatów:

Kategoria: klasy I-V szkoły podstawowej (plakat):

 1. Kuśmierczyk Kacper – Z.S. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 2. Mularska Zuzanna - Z.S. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 3. Jarzyna Sandra - Z.S. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Kategoria: klasy VI-VIII szkoły podstawowej (komiks):

 1. Małachowicz Ewa - Z.S. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 2. Zozula Ewa – S.P. im. J.U. Niemcewicza w Nelach
 3. Zozula Piotr - S.P. im. J.U. Niemcewicza w Nelach
  Wyróżnienie: Kurkowiak Gabriela - Z.S. im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (praca pisemna):

 1. Wieczosek Paulina – Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
 2. Kowaluk Julia - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
 3. Balcerzak Klaudiusz - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (prezentacja multimedialna):

 1. Ojer Adam - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
  Wyróżnienie: Kość Franciszek - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
                   
  Sobieszczuk Grzegorz - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
                    Wowczeniuk Michał - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
                    Rafał Czech - Z.S. im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Serdeczne gratulacje laureatom złożył Zastępca Wójta Gminy Terespol Bogdan Daniluk, który wręczył uczestnikom nagrody, z kolei Pani Dorota Szelest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach w podziękowaniu za udział w konkursie oraz włączenie się w upamiętnienie Bohaterów Niezłomnych przekazała laureatom nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Instytut Pamięci Narodowej  Oddział w Lublinie. Uczestnicy Konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Ostatnim akordem obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych była msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego i ich rodzin, w podziękowaniu za świadectwo męstwa i przelaną krew.

Uroczystość  zakończył montaż słowno-muzyczny pt. ”Bo chcieli być wolni…” w wykonaniu uczniów, wspólne zapalenie znicza pamięci przy tablicy podch. AK Witolda Romana Łacica ps. „Aleksander” i odczytanie przesłania generała Janusza Brochwicza-Lewińskiego ps. „Gryf”:

"Wolności nie otrzymuje się za darmo, wolność żąda ofiary. W czasie pokoju także wymaga cywilnego zaangażowania, ale pamiętać trzeba że jest krucha, nie wolno myśleć, że będzie zawsze. Trzeba nieustannie być gotowym. Więc proszę Was: Pilnujcie Polski!"