Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

104 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości - Gminny Dzień Strażaka

Kliknij aby powiększyć10 listopada 2022r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z Gminnym Dniem Strażaka, obchodzonym w roku Jubileuszowym 30 lecia Gminy Terespol.

>>> Galeria zdjęć <<<

Wśród zaproszonych gości był m.in.: Pan Szymon Semeniuk – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Małaszewiczach, przedstawiciele Rady Gminy Terespol: Pan Adam Sepczuk, Pan Jan Krzyżanowski, druhowie i emeryci: Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Neplach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyczewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kliknij aby powiększyćBohukałach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Murawcu oraz gospodarze: Pan Krzysztof Iwaniuk - Wójt Gminy Terespol, Pan Mieczysław Romaniuk - Przewodniczący Rady Gminy Terespol, Pan Bogdan Daniluk - Zastępca Wójta Gminy Terespol, Pani Danuta Wowczeniuk - Sekretarz Gminy Terespol, Pani Dorota Szelest – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz Pan Władysław Kowal – Komendant Gminny OSP.

W tym największym w dziejach Polski powstaniu zbrojnym, ogromną rolę odegrali polscy strażacy, którzy byli jedyną na całym obszarze kraju, zorganizowaną służbą porządkową, której ludność ufała. Walczyli wówczas z bronią w ręku, bez wahania zmieniając prądownice na karabiny i pociągając tym przykładem innych. 

Kliknij aby powiększyć10 listopada, przeddzień kolejnej rocznicy Święta Niepodległości  był w gminie Terespol dniem podkreślającym rolę strażaków i służb mundurowych. Niezwykle ważnym czynnikiem jest budowanie wokół nich pozytywnego klimatu, który zaowocuje tym, że nasze społeczeństwo, władze służb mundurowych, jak i samorządowe z Wójtem na czele, będą zawsze wszechstronnie wspierać ich działalność.

Słowa podziękowań za dotychczasowe działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Terespol złożył w swoim wystąpieniu Wójt gminy Terespol, życząc tym samym, aby ich służba była zawsze źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości Wójt oraz Przewodniczący Rady wręczyli  wyróżnienia dla prezesów i naczelników, którzy pełnili i pełnią obecnie te funkcje. Ponadto wszyscy Prezesi OSP otrzymali jubileuszową publikację opisującą straże pożarne naszego Powiatu. W tej ciekawej monografii znajdują się zdjęcia remiz i sztandarów strażackich oraz fotografie osób funkcyjnych Związku i zdjęcia grupowe zarówno historyczne, jak i współczesne druhów z jednostek naszego Powiatu Bialskiego. Książka została wydana przez powiat bialski we współpracy z gminami, w związku z obchodami w 2021r. 100. rocznicy powstania ogólnopolskiej organizacji strażackiej pod nazwą Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kliknij aby powiększyćDla uświetnienia uroczystego spotkania po części oficjalnej wystąpił zespół Hard Gock działający przy Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.