Gminne Centrum Kultury
Kultura bez Granic 2018
Przewodnik

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP
SPRAWOZDANIE ROCZNE LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

Kobylany, 10.01.2018r.

Sprawozdanie z działalności
Lokalnych Animatorów Sportu za rok 2017

 

Przez cały okres funkcjonowania projektu na „Orliku” w Kobylanach oraz w Małaszewiczach odbywały się zajęcia sportowe. Były one skierowane do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W Małaszewiczach działała grupa koszykarska. W zajęciach uczestniczyli chłopcy i dziewczęta z klas I-III oraz IV-VI. W trakcie tych spotkań grano w koszykówkę, badmintona, tenisa stołowego oraz inne gry i zabawy.

Od września powstała nowa grupa skupiająca dzieci w wieku 5-7 lat. Liczną grupę stanowiły dzieci na zajęciach badmintona, tenisa stołowego, unihokeja.

Najwięcej młodzieży uczestniczyło w zajęciach z piłki nożnej. Duża część młodzieży uczestniczyła w  zajęciach wspólnie z osobami dorosłymi. Znaczną popularnością wśród tej grupy cieszyła się piłka siatkowa, tenis ziemny, a w okresie jesiennym lekkoatletyka.

Najwięcej zajęć z osobami dorosłymi zostało przeprowadzonych z piłki nożnej. Była to najchętniej uprawiana dyscyplina sportowa przez tę grupę wiekową. W zdecydowanej większości uczestnikami zajęć byli mężczyźni. Osoby dorosłe brały udział w zajęciach z siatkówki, tenisa stołowego, koszykówki. W miesiącach: październik, listopad uczestniczyli w zajęciach lekkoatletyki – biegi rekreacyjne. Kobiety chętnie uczestniczyły w zajęciach jazdy na rolkach. Ponadto w lekkoatletyce – biegi rekreacyjne.

Z obiektów sportowych „Orlika” korzystał również klub piłkarski Twierdza Kobylany. Dzięki współpracy z klubem w ramach wolontariatu zawodnicy, jak też i trener klubu, prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się mecze towarzyskie dorosłych uczestników zajęć z drużyną piłkarską.

Animatorzy starali się jak najwięcej angażować do pomocy wolontariuszy, którzy bardzo chętnie uczestniczyli i pomagali w prowadzeniu zajęć, czy też imprez.

W trakcie realizacji projektu odbyły się następujące wydarzenia o charakterze sportowym:

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Terespol – 01.07.2017r. 6 zespołów z powiatu bialskiego rywalizowało ze sobą w cyklicznej imprezie organizowanej już po raz 7.. Pierwsze trzy zespoły zostały nagrodzone pucharami a wszyscy zawodnicy nagrodami indywidualnymi.

Turniej Piłki Nożnej „Mały Mistrz” - 26.08.2017r. około 20 osób w wieku 8-10 lat wzięło udział w organizowanym po raz 1. turnieju. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

Turniej Piłki Nożnej z Okazji Pożegnania Wakacji - 02.09.2017r. mieszkańcy gminy Terespol po raz 5. rywalizowali o puchary i nagrody indywidualne. Wzięło w nim udział ok. 40 osób.

Mistrzostwa Gminy Terespol Szkół Podstawowych w Badmintona  - 25.11.2017r. impreza skierowana przede wszystkim do uczniów 3 szkół podstawowych z terenu gminy Terespol. Zwycięscy otrzymali puchary oraz nagrody indywidualne. Turniej w całości był sędziowany przez wolontariuszy.

Turniej Koszykówki „Pierwszy Krok Koszykarski” 29.11.2017r. został przeprowadzony wewnątrzszkolny turniej koszykówki, który miał za zadanie sprawdzić nabyte umiejętności uczniów szkoły podstawowej w Małaszewiczach.

Lokalni Animatorzy Sportu