Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP


VII LETNI FESTIWAL BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI"

Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
Miejscowość:
Proszę wybrać odpowiednie pole: jestem mieszkańcem gminy Terespol
(Weryfikacja w Biurze Zawodów na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania - w przypadku osób niepełnoletnich – dokument rodzica/opiekuna prawnego.)

nie jestem mieszkańcem gminy Terespol
(Opłatę startową w wysokości 20 zł należy wnieść na konto: 70 8025 0007 0090 8364 2000 0050 z dopiskiem: VII Letni Festiwal Biegów Wrota Wolności – opłata startowa, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.)

Bieg:
(proszę wybrać odpowiednią kategorię wiekową)
Rejestrując się wyrażasz zgodę, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś dostępny regulamin: REGULAMIN